• სახიფათო ტვირთი
  • ცოცხალი ცხოველები
  • სწრაფფუჭებადი ტვირთი
  • ნივთები, ხე, პროდუქტები, საქონელი – რომელიც საჭიროებს გარკვეულ ტემპერატურულ რეჟიმს
  • ნაყარი ტვირთი
  • საყოფაცხოვრებო ქიმია
  • სატრანსპორტო ტექნიკა
  • ავტო ტრანსპორტი
  • სამშენებლო მასალათვითმფრინავი ყოველგვარი შეფერხების და დაყოვნების გარეშე გადალახავს დიდ მანძილებს უმოკლეს დროში. ეს ტვირთის გადაადგილების ყველაზე სწრაფი საშუალებაა – არაგაბარიტულის, ასაწყობის, საშიშის, სპეციალურის. ოპერატიული მიწოდების უპირატესობას ასევე წარმოადგენს საბაჟოზე რიგების არ არსებობა.

ავიაკომპანია Easy Charter  ახორციელებს ავიაგადაზიდვებს მთელ მსოფლიოში,  მაგალითად  ცხოველების ავიაგადაყვანის დროს, ცხოველები გზაში დიდხანს არ იმყოფებიან, ამიტომ ისინი არ განიცდიან შიმშილს, შიშს, სტრესს , ან სიცივეს, ისე როგორც სხვა ტრანსპორტით გადაადგილების შემთხვევაში.  ტვირთის უსაფრთხოებაზე ზრუნავს  გადამზიდავი, ამიტომ ავიაკომპანია Easy Charter ყოველთვის დიდი პასუხისმგებლობით აკონტროლებს გადასაზიდი ტვირთის მდგომარეობას.